Stichting Groot Deunk

Lokale vrijwilligers en omwonenden hebben het initiatief genomen Groot Deunk om te vormen tot een landschap, waar agrarisch gebruik hand in hand gaat met natuur en landschap. De inrichting is in hoofdzaak gericht op instandhouding en vergroting van de natuurwaarden alsook landschappelijke en cultuurhistorische waarden. De Stichting wil de ca 4.5 hectaren omvormen naar een nieuw stuk natuurgebied waarin oude landschapselementen worden hersteld zodat een prachtig gevarieerd landschap ontstaat met akkers en bloemrijke akkerranden en dat volledig laten aansluiten aan het bestaande essenlandschap.

Activiteiten

Er geen activiteiten gevonden.