Over ons

Lokale vrijwilligers en omwonenden hebben het initiatief genomen Groot Deunk om te vormen tot een landschap, waar agrarisch gebruik hand in hand gaat met natuur en landschap. De inrichting is in hoofdzaak gericht op instandhouding en vergroting van de natuurwaarden alsook landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

De Stichting wil de 4,5 hectare omvormen naar een nieuw stuk natuurgebied waarin oude landschapselementen worden hersteld zodat een prachtig gevarieerd landschap ontstaat met akkers en bloemrijke akkerranden en dat volledig laten aansluiten aan het bestaande essenlandschap.

Samenwerking

Het bestuur van Stichting Groot Deunk bestaat uit o.a.omwonenden, vrijwilligers en medewerkers uit het project “Samen voor de Patrijs”. De patrijs is het boegbeeld van de akkernatuur. Waar patrijzen leven, gaat het doorgaans ook goed met andere vogels én met zoogdieren, reptielen en insecten. Wie de patrijs helpt, draagt bij aan de biodiversiteit in het hele akkerlandschap!

Er zijn gezamelijk paden aangelegd en verschillende soorten planten ingezaaid, zoals zonnebloemen, haver, gerst, rogge, boekweit en spelt.  Gewassen die je nauwelijks nog ergens in Nederland tegen zult komen.

 

 

 


Uniek gebied in Aalten

Het Landgoed Groot Deunk, 4,5 ha. groot, ligt op een markant punt. Hier op de nog steeds zichtbare landsverhoging, exact op de rand van het oost Nederlandse plateau, grenzend aan het dekzand landschap van de Achterhoek, vormt zich het begin van het Essenlandschap, een plateau welke doorloopt richting Winterswijk/Bocholt.

Ten oosten van Groot Deunk, op het plateau, lagen de heidevelden en in het westen, in de laagte, de broekgronden. Groot Deunk ligt in een inham van het plateau. De hoogte verschillen (18,5 meter) zijn goed zichtbaar en ook het kwelwater (uniek in de Achterhoek), dat hier aan de oppervlakte komt.

In dit oude en karakteristieke cultuurlandschap bevindt zich de Barlose Es. Rondom de uit één- of meermans essen bestaande gronden zijn de diverse historische boerderijen in een krans gelegen. Terecht dat dit ensemble van het oude hoeve landschap met haar heide- en broek-ontginningen en essen deel uit maakt van het Nationaal landschap.