Privacy statement

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Stichting Groot Deunk houdt zich voortdurend bezig om de betrouwbaarheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website te waarborgen. Echter, aan de informatie op de website kunnen bezoekers van de website geen rechten ontlenen.

Privacy op de website van Stichting Groot Deunk

De persoonsgegevens van de bezoekers van de website behandelt Stichting Groot Deunk met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Dit gebeurt in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).​

Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door ons en onze website hosting leverancier zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Nederlandse en Europese privacywetgeving hieraan stellen. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via dit privacystatement

  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor onze legitieme doeleinden;

  • eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

  • het recht respecteren om persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien je hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dat wettelijk verplicht is of noodzakelijk in het kader van een overeenkomst die je met ons sluit. Om verwerking van je persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden mogelijk te maken, kunnen de gegevens die je aan ons verstrekt wel intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren en zich te houden aan de vastgestelde doeleinden voor verwerking.

​Daarnaast heeft iedereen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens.

 

Privacy- en cookieverklaring

In dit privacystatement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij via de website verzamelen en gebruiken, met welke doelen wij dat doen, en hoe wij hiermee de gebruikservaring verbeteren. Wij raden je aan deze privacy- en cookieverklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 28 mei 2022.

​Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven worden enkel verstuurd indien hier expliciet toestemming voor wordt gegeven door de ontvanger, bijvoorbeeld doordat deze lid is van een Whatsapp groep of van onze Facebook pagina. Wij gebruiken de naam en het e-mailadres enkel voor het verzenden van de eventuele online nieuwsbrief.

Cookiestatement

Via een website kunnen verschillende cookies worden geplaatst. Hieronder leggen wij uit wat cookies zijn, wat ze doen, welke cookies op de website worden gebruikt en waarom. Wij kunnen dit Cookie Statement van tijd tot tijd aanpassen. Wij raden je daarom aan dit Cookie Statement regelmatig te raadplegen.

​Wat doen cookies?

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina op je computer of ander elektronische apparaat (device) plaatst. Doordat een cookie op je device wordt geplaatst, kan de webpaginaserver je device herkennen. Een cookie kan geen programma’s starten of virussen verspreiden.

​Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op je device worden geplaatst. Nadat de geldigheidsduur verstrijkt, wordt de cookie verwijderd door je browser. Voor sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies die langer geldig blijven zodat ze ook bij een volgend bezoek aan de website kunnen worden uitgelezen.

​Cookies op deze website

Via deze website worden alleen technische en functionele cookies gebruikt. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.Wij maken geen gebruik van een cookie opt- out. Hierbij krijg je een button te zien om de cookies te accepteren.

 

Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens op een passende manier worden beveiligd tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. Onze website is voorzien van een SSL-certificaat, waardoor vertrouwelijke informatie versleuteld wordt verzonden en uw gegevens niet onderschept kunnen worden. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot deze gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.