Doelstelling

De Stichting heeft ten doel de 4,5 hectare op Landgoed Groot Deunk om te vormen naar een nieuw stuk natuurgebied en dat volledig laten aansluiten aan het essenlandschap. Oude landschapselementen zoals houtwallen en hagen worden hersteld en er ontstaat een prachtig gevarieerd landschap met akkers, boomgaarden en bloemrijke akkerranden.

De inrichting is in hoofdzaak is gericht op instandhouding en vergroting van de natuurwaarden alsook landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Op de akkers van Groot Deunk vinden de vogels zaden die na de oogst blijven liggen, in de bloemrijke randen jagen hun kuikens op insecten. En dreigt er gevaar dan kunnen ze snel schuilen onder houtwallen en hagen.

De aanplanting draagt bij aan de biodiversiteit en geeft daarmee een positieve impuls aan de leefbaarheid van het gebied. 

"Warm nest"

Er zijn zo'n veertig nestkasten ophangen voor verschillende soorten vogels met als doel veel vogelsoorten terug te halen naar het gebied en ze een warm nestje te bieden. En resultaat is er!

De populatie is inmiddels gegroeid van 33 naar 135 vogelsoorten. De ransuil en de wespendief hebben al gebroed op het landgoed. En ook kleinere vogelsoorten weten de weg naar het heringerichte gebied te vinden, waaronder de rietgors die er door de aanplant is gesignaleerd. 


Informatie en educatie

Landgoed Groot Deunk biedt inwoners en dagrecreanten de mogelijkheid om in alle rust een prachtig natuurgebied met bronbos, grassen, vele diersoorten, planten en bomen te ervaren. Een infopaneel geeft informatie over het terrein en haar geschiedenis. Daarnaast willen de vrijwilligers excursies gaan organiseren door het gebied. Scholen, basis, middelbaar en hoger onderwijs, groenclubs zoals IVN/KNNV en opleidingen in die richting zijn dan ook van harte welkom.

Daarnaast wordt er research gedaan naar welke beplanting en zaaigoed het beste groeit op welke grondsoort. 

 

 

 

 

 


Toelichting op de doelen:

  1. Aanleg van 11.000 m2 aan opgaande beplanting in vorm van bosjes, hakhoutsingels, houtwallen en struweel.
  2. Aanleg en instandhouding van 7500 m2 robuuste bloemrijke akkerranden.
  3. Aanleg en beheer van 7600 m2 kruidenrijk grasland.
  4. Aanleg en exploitatie van 9000 m2 biologische akkers.
  5. Aanleg en exploitatie van 8000 m2 boomweide met kruidenrijk gras met daarin 10 st. solitaire vrij uitgroeiende bomen en 13 st. 13 st. solitair uitgroeiende heesters t.b.v. zaad en vruchten.